Samenwerking & netwerken

FysioNU participeert in de volgende Medische Centra samen met andere eerstelijnszorgverleners:


FysioNU heeft samenwerkingsverbanden en overleg met meerdere eerste en tweede lijns zorgverleners:
FysioNU participeert in Multi Disciplinair Overleg (MDO) met:
 • MDO kinderlongziekten
 • MDO gynaecologie, urologie, seksuologie
 • MDO kinderartsen, urologen, nurse practioners, pedagogisch medewerker: PiPo “klas”
 • MDO huisartsen Loolaan
 • MDO huisartsen de Linie
 • MDO verloskundigen
 • MDO psychologen centrum Apeldoorn
 • MDO ParkinsonNet
 • MDO ClaudicatioNet
 • MDO Neurologie
FysioNU heeft nauwe banden met meerdere sportclubs en verzorgt de sportmedische begeleiding van oa:
 • CSV Apeldoorn
 • Handbike Challenge
 • Tennisclub Daisy
 • Tennisclub de Sprenkelaar